Ahernová, Mary Eileen

Text hesla

Ahernová [eher-] (Ahern), Mary Eileen, 1. 10. 1860 Marion County, Indiana – 22. 5. 1938 Atlanta, Georgia — americká knihovníčka, aktívna členka viacerých knihovníckych asociácií, editorka časopisu Public Libraries (neskôr Libraries) zameraného najmä na nekvalifikovaných pracovníkov knižníc. Vďaka nej sa informácie o knižničných metódach a klasifikačných systémoch v USA stali široko dostupnými. Povzbudzovala zamestnancov v malých a vo vidieckych knižniciach k aktívnej účasti v profesionálnych združeniach, a prispela tak k rozšíreniu a rozvoju profesionálnej knihovníckej komunity.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 26. novembra 2017.

Ahernová, Mary Eileen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ahernova-mary-eileen