Ahasver

Text hesla

Ahasver, hebr. Ahašveroš —

1. biblické meno perzského kráľa uvádzané v Knihe Ester (pravdepodobne Xerxés I.);

2. lat. Ahasuerus, Večný žid — postava kresťanskej legendy neskorého západoeurópskeho stredoveku, podľa ktorej Ahasver odmietol poskytnúť oddych Ježišovi, keď niesol kríž na Golgotu. Za trest mu bol odňatý pokoj v hrobe, bol odsúdený na večné túlanie sa po svete až po druhý Ježišov príchod.

Zverejnené v auguste 1999.

Ahasver [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ahasver