Agulhaská panva

Text hesla

Agulhaská panva [aguľa-] — podmorská panva v juž. časti Atlantického oceána a čiastočne Indického oceána. Na juhu ju ohraničuje Africko-antarktický chrbát, na severe africká pevnina, na západe Veľrybí chrbát a na východe Crozetov chrbát. Väčšia časť Agulhaskej panvy je hlbšia ako 5 000 metrov.

Zverejnené v auguste 1999.

Agulhaská panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agulhaska-panva