aguadská kultúra

Text hesla

aguadská kultúra — kultúra z obdobia asi 700 – 1100 rozšírená v Južných Andách v severozáp. Argentíne (provincie Catamarca a La Rioja). Vyspelú civilizačnú úroveň dokazujú predmety umeleckej hodnoty, najmä tzv. dračia keramika inšpirovaná peruánskymi šelmami, výrobky z bronzu, medené sekery používané na kultové účely a medené dosky s antropomorfnými a so zoomorfnými motívmi.

Zverejnené v auguste 1999.

Aguadská kultúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aguadska-kultura