Agua Grande

Text hesla

Agua Grande, aj Água Grande — ložisko ropy a zemného plynu v Brazílii v panve Recôncavo objavené 1951, do 1970 tam bolo uskutočnených 240 vrtov. Leží v antiklinálnej štruktúre silno porušenej zlomami, roponosné a plynonosné súvrstvia sú spodnojurského a spodnokriedového veku. Celkové zásoby ropy sa odhadujú na 675 mil. barelov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. februára 2017.

Agua Grande [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agua-grande