agroturistika

Text hesla

agroturistika [gr. + fr.], vidiecka turistika — osobitná forma rekreácie vo vidieckom prostredí s využitím jeho najrôznejších daností; forma cestovného ruchu. Súčasťou rekreácie na vidieku je aj využívanie rôznych pohybových aktivít v prírode vrátane druhov turistiky a športov v prírode. Cieľom agroturistiky je zachovanie pôvodného rázu krajiny, využitie voľných objektov v obciach a nevyužitých rekreačných kapacít, ubytovanie pre menej solventnú klientelu ap. Priamou väzbou na poľnohospodársku výrobu poskytuje agroturistika zázemie poľnohospodárstvu (predaj poľnohospodárskych produktov), rozvojom služieb pomáha riešiť problémy zamestnanosti. R. 1992 vypracovalo Ministerstvo poľnohospodárstva SR (dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) Rezortný program rozvoja agroturistiky, do ktorého bolo zapojených 92 podnikateľských subjektov z 13 regiónov Slovenska. S agroturistikou úzko súvisí aj Program obnovy dediny schválený 1991 vládou SR. Slovenský zväz vidieckeho turizmu a agroturizmu (dnes Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky) je od 1994 členom Európskej federácie vidieckej turistiky (European Federation of Rural Tourism, EuroGites).

Zverejnené v auguste 1999.

Agroturistika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agroturistika