agrometeorológia

Text hesla

agrometeorológia [gr.], poľnohospodárska meteorológia — odbor meteorológie študujúci meteorologické javy a podmienky z hľadiska poľnohospodárskej výroby. Poskytuje podklady na ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, na určovanie agrotechnických termínov, riadenie závlahového režimu, technológiu zberu, agrometeorologické predpovede atď. S agrometeorológiou úzko súvisí agroklimatológia.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrometeorológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrometeorologia