Agrolet

Text hesla

Agrolet — letecká spoločnosť založená 1952 pri ČSA ako odštepný závod na dopravu aerotaxíkmi, neskôr aj na leteckú chemickú činnosť; 1969 z neho vznikol samostatný podnik na letecké poľnohospodárske práce Slovair, ktorý 2001 ukončil činnosť.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrolet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrolet