agrokomplex

Text hesla

agrokomplex [gr. + lat.] — v najširšom poňatí organické spojenie poľnohospodárskej prvovýroby s odvetviami zaoberajúcimi sa spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (výkup a poľnohospodársky priemysel), ako aj s odvetviami poskytujúcimi služby poľnohospodárskej výrobe alebo s odvetviami zabezpečujúcimi výrobné prostriedky (poľnohospodárske strojárstvo, chemický priemysel ap.).

Zverejnené v auguste 1999.

Agrokomplex [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrokomplex