Agrobanka Praha

Text hesla

Agrobanka Praha, a. s. — česká banka so sídlom v Prahe založená 1990, od 2014 v likvidácii. Na Slovensku pôsobila od 1991 v Banskej Bystrici pobočka, z ktorej 1997 vznikla samostatná AG Banka (zanikla 2000).

Zverejnené v auguste 1999.

Agrobanka Praha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrobanka-praha