agro-

Text hesla

agro- [gr.], agri- — prvá časť zložených slov vzťahujúca sa na polia, pôdu, poľnohospodárstvo.

Zverejnené v auguste 1999.

Agro- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agro