AGRIS

Text hesla

AGRIS, angl. Agricultural Information System — medzinárodný informačný systém poskytujúci prístup k vedeckým a odborným poznatkom z oblasti poľnohospodárstva v podobe bibliografických informácií aj plných textov. Od 1975 ho prevádzkuje organizácia FAO, pričom sprostredkúva prístup k verejne dostupným, ale aj doposiaľ nepublikovaným publikáciám rôzneho druhu vrátane monografií, článkov, technických správ, záverečných prác a konferenčných príspevkov, pripravuje materiály a analýzy pre národné vedecké informačné centrá.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 26. novembra 2017.

AGRIS [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agris