agresívna voda

Text hesla

agresívna voda — voda pôsobiaca škodlivo na materiály a konštrukcie, zintenzívňuje koróziu kovov, rozrúša betón rozpúšťaním, vylúhovaním a premenou jeho zložiek. Agresivitu agresívnej vody najčastejšie spôsobuje zvýšený obsahu síranov a oxidu uhličitého CO2. Proti účinkom agresívnej vody sa konštrukcie chránia izoláciou.

Zverejnené v auguste 1999.

Agresívna voda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agresivna-voda