agrárny komunizmus

Text hesla

agrárny komunizmus — ideológia diggerov, účastníkov revolučného hnutia v Anglicku v 17. stor. z radov roľníckej a mestskej chudoby dožadujúcich sa zrušenia súkromného vlastníctva, politickej a majetkovej rovnoprávnosti a vyjadrujúcich záujmy bezzemkov a maloroľníkov. Cieľ chceli dosiahnuť presviedčaním a náboženským kázaním.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrárny komunizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrarny-komunizmus