agrárne preľudnenie

Text hesla

agrárne preľudnenie, skryté preľudnenie — demogr. spoločenský jav, ktorý sa vyskytuje najmä v začiatkoch vývoja kapitalizmu. Veľký prirodzený prírastok obyvateľstva vytvára najmä na vidieku zdroje pracovných síl, pre ktoré sa pomaly vytvárajú pracovné miesta v priemysle.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrárne preľudnenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrarne-preludnenie