agrárna revolúcia

Text hesla

agrárna revolúcia — situácia, keď nastáva výrazné zvýšenie poľnohospodárskej výroby v dôsledku organizačných a technických zmien. Ekonomický rozvoj je obyčajne podmienený industrializáciou, ako aj agrárnou revolúciou. Táto potom môže vyžadovať zmenu spoločenských a právnych pomerov (napr. zrušenie všeobecného vlastníctva pôdy, prílev kapitálu vo forme strojov a kvalitnejších úžitkových plemien či odrôd kultúrnych rastlín). Sprievodný rast produktivity vytvára prebytok potravín smerujúci výmenou za peniaze do rastúcich miest alebo do zahraničia a uvoľňuje pracovnú silu, ktorá môže byť opäť zamestnaná v priemysle.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrárna revolúcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrarna-revolucia