Agrárna banka československá

Text hesla

Agrárna banka československá, Agrobanka — akciová obchodná banka v Prahe založená 1911 ako stavovský poľnohospodársky peňažný ústav. Plnila o. i. funkciu peňažného ústredia okresných hospodárskych záložní. Povoľovala a sprostredkúvala hypotekárne úvery a pôžičky, obchodovala s poľnohospodárskymi plodinami a nehnuteľnosťami. Mala účastiny v mnohých cukrovaroch, liehovarníckych spoločnostiach, závodoch na výrobu poľnohospodárskych potrieb, ale i v chemických, textilných, elektrotechnických závodoch, v hnedouhoľných baniach atď. Člen konzorcia pre štátne finančné operácie. R. 1943 premenovaná na Zemědělskú banku, 1945 znárodnená, 1948 splynula s Bankou československých légií (Legiobankou) a spolu s ňou so Živnostenskou bankou.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrárna banka československá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrarna-banka-ceskoslovenska