agramatizmus

Text hesla

agramatizmus [gr.], aj dysgramatizmus — porucha reči, neschopnosť tvoriť gramaticky správne tvary, skloňovať, časovať a syntakticky správne skladať slová do viet. Hovoriaci slová síce správne vysloví, ale nesprávne radí. V extrémnych prípadoch agramatizmu sú vety úplne nezrozumiteľné.

Zverejnené v auguste 1999.

Agramatizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agramatizmus