AGP

Text hesla

AGP, fr. Agence Guinéenne de Presse — guinejská spravodajská agentúra so sídlom v Konakry; založená 1960.

Zverejnené v auguste 1999.

AGP [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agp