agonista

Text hesla

agonista [gr.] — činiteľ pôsobiaci rovnako ako iný činiteľ (napr. liek alebo sval). Z farmakologického hľadiska je charakterizovaný afinitou (určitý stupeň korešpondencie molekúl liečiva a receptora umožňujúci tvorbu komplexu) a vnútornou aktivitou (schopnosť vyvolať zmenu v usporiadaní receptora, ktorá vyvolá ďalší dej v reakčnom reťazci, napr. aktivizuje enzým). Opak: antagonista.

Zverejnené v auguste 1999.

Agonista [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agonista