agóna

Text hesla

agóna [gr.] — čiara na geomagnetickej mape spájajúca miesta zemského povrchu s nulovou magnetickou deklináciou; nulová izogóna.

Zverejnené v auguste 1999.

Agóna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agona