Agni

Text hesla

Agni — védsky boh ohňa symbolizujúci sily svetla. Človeka sprevádza po celý život v podobe ohňa, blesku, slnečnej žiary a ako oheň na pohrebnej hranici. Ako obetný oheň, nerozlučne spätý s obetným rituálom, je sprostredkovateľom medzi bohmi a ľuďmi.

Zverejnené v auguste 1999.

Agni [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agni