agitácia

Text hesla

agitácia [lat.] — vytrvalé, nepretržité a systematické osobné alebo mediálne ovplyvňovanie myslenia a správania ľudí, ich presviedčanie, získavanie pre určitý program (napr. politický), cieľ, konkrétnu úlohu.

Zverejnené v auguste 1999.

Agitácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agitacia