aging

Text hesla

aging [ejdžing; angl.] — ekon. v účtovníctve analýza na základe porovnania dátumov splatnosti dodávateľských alebo odberateľských faktúr, príp. iných záväzkov. Môže sa analyzovať počet dní do dátumu splatnosti alebo počet dní po dátume splatnosti. Výsledok analýzy sa využíva ako podklad na rozhodnutia napr. v oblasti úhrady záväzkov, zaviazania sa k ďalším dodávateľským či odberateľským vzťahom, v oblasti získania úveru, ďalšieho investovania ap.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 23. novembra 2017.

Aging [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aging