aggiornamento

Text hesla

aggiornamento [adžor-; tal.] — súhrnné označenie vývojových tendencií v rímskokatolíckej cirkvi po 2. vatikánskom koncile (1962 – 65). Požiadavka pápeža Jána XXIII. prispôsobiť katolícku cirkev súčasnosti; ústredná myšlienka koncilu.

Zverejnené v auguste 1999.

Aggiornamento [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aggiornamento