Aggeus

Text hesla

Aggeus, aj Ageus, hebrejsky Hagijah, Haggaj — prorok, autor desiatej knihy v súbore tzv. malých starozákonných prorokov. Podľa podania sa narodil v Babylone, pôsobil a zomrel v Jeruzaleme, pochovaný bol vedľa hrobiek veľkňazov. Z jeho života je známe iba to, že v druhom roku vlády kráľa Dareia I. (520 pred n. l.) spolu s prorokom Zachariášom prorockými rečami povzbudzoval národ k znovuvybudovaniu jeruzalemského Chrámu; mohol byť jedným zo starcov, ktorí ešte videli prvý Chrám. Kniha proroka Aggea (Haggea; skr. Ag, Hag; → Biblia) sa skladá z 2 kapitol, obsahuje 4 presne datované prorocké reči.

Zverejnené v auguste 1999.

Aggeus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aggeus