agentúrny bulletin

Text hesla

agentúrny bulletin [bültén] — jedna z foriem, ktorou tlačové agentúry dodávajú spravodajstvo odberateľom, najmä inštitúciám a podnikom. V minulosti sa dodával ako ďalekopisný, cyklostylovaný, v súčasnosti predovšetkým ako elektronický bulletin, ale aj v tlačenej forme.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. novembra 2017.

Agentúrny bulletin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agenturny-bulletin