Agentúra pre mnohostranné investičné záruky

Text hesla

Agentúra pre mnohostranné investičné záruky, angl. Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA — medzinárodná rozvojová organizácia so sídlom vo Washingtone založená 1988, člen Skupiny Svetovej banky (World Bank Group). Jej špeciálnou úlohou je povzbudzovať proexportné investičné úverovanie a priame investície v rozvojových krajinách. Poskytuje finančné záruky na vybrané investície proti stratám plynúcim z neobchodných rizík (legislatívne akty hostiteľskej vlády, ozbrojený konflikt, občianske nepokoje a i.).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. novembra 2007.

Agentúra pre mnohostranné investičné záruky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agentura-pre-mnohostranne-investicne-zaruky