Agentúra pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu

Text hesla

Agentúra pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu, angl. International Development Cooperation Agency, IDCA — inštitúcia založená v USA 1979, dohliadajúca na využitie americkej pomoci zaostalým krajinám (dary do zahraničia, poskytovanie výhodných pôžičiek, potravinová, technická a personálna pomoc, napr. mierové zbory). Jej najdôležitejšou čiastkovou organizačnou jednotkou bola Agentúra USA pre medzinárodný rozvoj (angl. US Agency for International Development, USAID) zodpovedajúca za konečnú realizáciu všetkých programov pomoci. Agentúra pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu bola zrušená 1998, jej funkcie boli prevedené na Ministerstvo zahraničných vecí USA, Agentúru USA pre medzinárodný rozvoj a Korporáciu súkromných zámorských investícií (angl. Overseas Private Investment Corporation, OPIC).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. novembra 2007.

Agentúra pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agentura-pre-medzinarodny-rozvoj-spolupracu