agent orange

Text hesla

agent orange [ejdžnt orindž; angl.] — chemická otravná látka, najmasovejšie použitý herbicíd na vojnové účely. Zmes butylesterov kyseliny 2,4-dichlórfenoxyoctovej a kyseliny 2,4,5-trichlórfenoxyoctovej. Patrí do skupiny defoliantov, vyvoláva zosychanie a odlistovanie rastlín. Nesprávnym pochopením kódového označenia sa v tlači objavili aj správy o tzv. pomarančovom plyne.

Zverejnené v auguste 1999.

Agent orange [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agent-orange