agent blue

Text hesla

agent blue [ejdžnt blú; angl.] — chemická otravná látka, herbicíd pozostávajúci zo zmesi kyseliny kakodylovej (dimetylarzínovej) a jej sodnej soli vo vode. Vyvoláva zosychanie a odlistovanie zasiahnutej vegetácie. Cieľom vojenského použitia je sťažiť protivníkovi maskovanie, umožniť založenie rozsiahlych lesných požiarov, narušiť hospodársku základňu, prípadne ovplyvniť ekológiu krajiny.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. novembra 2017.

Agent blue [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agent-blue