Agénor

Text hesla

Agénor, gr. Agénór — meno viacerých gréckych mytologických hrdinov. Najznámejší z nich bol Agénor, kráľ v Sidóne vo Fenícii, syn Poseidóna a Líbye. Jeho dcérou bola Európa, Diova milenka, synom Kadmos, ktorý založil Téby a priniesol Grékom znalosť písma, synovia Foinikos a Kilikos dali mená krajinám, v ktorých vládli (Fenícia, gr. Foinikia; Cilícia, gr. Kilikia).

Ďalší Agénor, syn psófidského kráľa Finea (Fineus), bojoval v trójskej vojne a zadržiaval Achilla pri riečke Skamandros, až kým sa jeho druhovia nestiahli za hradby Tróje.

Zverejnené v auguste 1999.

Agénor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agenor