agenitalizmus

Text hesla

agenitalizmus [gr. + lat.] — vrodené nevyvinutie pohlavných orgánov a následné zmeny organizmu ním podmienené.

Zverejnené v auguste 1999.

Agenitalizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agenitalizmus