Agence Havas

Text hesla

Agence Havas [ažans ava] — prvá spravodajská agentúra na svete založená 1835 v Paríži CH. L. Havasom. R. 1944 z nej vznikla agentúra Agence France-Presse (→ AFP).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 11. septembra 2017.

Agence Havas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agence-havas