Agáta

Text hesla

Agáta, sv., 3. stor. — panna a mučenica rímskokatolíckej cirkvi z Catanie (Sicília) z obdobia vlády cisára Decia (okolo 250). Podľa legendy ako kresťanka odmietla sobáš s pohanom. Ten ju odovzdal do nevestinca, nezriekla sa však viery. Zomrela vo väzení po mučení (palicovaním, naťahovaním na škripec a pálením, uťali jej prsia). Obyvatelia Catanie ju vzývali pri výbuchu sopky Etny na Sicílii (251); ochrankyňa pred ohňom, patrónka kovolejárov (odlievačov zvonov). Jej najčastejším atribútom je dvojica uťatých pŕs na mise, kliešte, pochodeň, panvica so žeravým uhlím alebo horiaca hranica, niekedy bochník chleba (ochrankyňa pred hladom po zhubných požiaroch). Sviatok 5. februára.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 6. februára 2018.

Agáta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agata