aga

Text hesla

aga [tur.] — brat, pán; pôvodne titul vyššieho dôstojníka, neskôr aj nižšieho dôstojníka a civilného úradníka najmä v Turecku; v súčasnosti sa nepoužíva.

Zverejnené v auguste 1999.

Aga [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aga