Aftalion, Albert

Text hesla

Aftalion, Albert, 21. 10. 1874 Ruse, Bulharsko – 6. 12. 1956 Chambésy, dnes Pregny-Chambésy (neďaleko Ženevy), Švajčiarsko — francúzsky ekonóm, profesor na univerzite v Lille. Vychádzal z teórie hraničného úžitku a výrobných činiteľov. Preberal niektoré myšlienky J. Sismondiho. Dokázal závislosť cyklického vývoja výroby fixného kapitálu od výroby spotrebných predmetov. Ako prvý formuloval akceleračný princíp. Analyzoval tendencie vo vývoji cien, nominálnej a reálnej mzdy i úhrnného fondu miezd, ako aj úlohu zisku a ďalších ekonomických veličín v priebehu ekonomického cyklu; príčinu kríz videl v podstate človeka a v strojovej technike. Rytmus hospodárstva (striedanie nedostatku a prebytku výrobných kapacít) je podľa neho spôsobený tým, že na výrobu fixného kapitálu je potrebné dlhé obdobie. Hlavné diela: Periodické krízy z nadvýroby (Les crises périodiques de surproduction, 1913), Peniaze, ceny a devízový kurz (Monnaie, prix et change, 1927), Cena peňazí v súčasnej ekonómii (La valeur de la monnaie dans l’économie contemporaine, 1948 – 50).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. novembra 2017.

Aftalion, Albert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aftalion-albert