Africký rozvojový fond

Text hesla

Africký rozvojový fond, angl. African Development Fund, AfDF, ADF — medzivládna inštitúcia založená 1972 za podpory Africkej rozvojovej banky na poskytovanie úverov za zvýhodnených podmienok (najmä na investičné projekty), je súčasťou Skupiny Africkej rozvojovej banky. Do fondu pri jeho vzniku prispelo aj 13 priemyselne vyspelých štátov sveta (Kanada, USA, Spojené kráľovstvo a i. európske štáty), ktoré tak pomohli Africkej rozvojovej banke začleniť do kapitálových prostriedkov aj neafrické zdroje.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. novembra 2017.

Africký rozvojový fond [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africky-rozvojovy-fond