africké jazyky

Popis ilustrácie

Africké jazyky

Text hesla

africké jazyky — podľa odhadu 2 146 jazykov na africkom kontinente. Jazykovo najhomogénnejšia časť Afriky je severná oblasť, v ktorej od Egypta po Mauritániu prevláda arabčina. Medzi africké jazyky patria aj ďalšie afroázijské jazyky, malgaština a afrikánčina. V užšom zmysle sa pod pojmom africké jazyky myslia jazyky subsaharskej Afriky. Okrem khoisanských jazykov na juhu pevniny približne celú južnú tretinu Afriky zaberajú im relatívne blízke bantuské jazyky. Jazykovo najrozmanitejšia je oblasť severne od oblasti bantuských jazykov a južne od Sahary, kde sa používa najviac jazykov a ich vzájomné vzťahy sú značne nevyjasnené. Z celkového počtu má len asi 40 afrických jazykov viac ako 2 mil. rodených používateľov.

V roku 1955 americký jazykovedec Joseph Harold Greenberg (*1915, †2001) predstavil pôvodnú verziu svojej klasifikácie afrických jazykov, v roku 1963 uverejnil podstatne zrevidovanú verziu, ktorá spojila predtým neklasifikované jazyky a menšie jazykové rodiny do štyroch veľkých jazykových rodín: konžsko-kordofánskej (v súčasnosti je známa pod názvom nigersko-konžská jazyková rodina, → nigersko-konžské jazyky), nílsko-saharskej, khoisanskej a afroázijskej. Prihliadal na všetky pôvodné africké jazyky okrem malgaštiny, jazyka na Madagaskare, ktorá patrí do austronézskej jazykovej rodiny. Jeho klasifikácia afrických jazykov však nebola jednoznačne akceptovaná. Hoci sa africké jazyky značne odlišujú, isté fonologické a gramatické črty sú rozšírené na väčšine kontinentu.V takmer všetkých afrických jazykoch sa vyskytujú tóny. Mľaskavky sa obmedzujú prevažne na dve jazykové skupiny v južnej Afrike, a to na khoisanské a juhobantuské jazyky (napr. zuluština, xhoština, sothčina). V niektorých afrických jazykoch sa slová skladajú len z koreňa, v niekoľkých jazykoch sú zriedkavé gramatické afixy. Popri izolujúcich jazykoch sa vyskytujú jazyky, v ktorých sa slová skladajú z mnohých morfém. Tie sa ďalej členia na aglutinujúce a flektívne jazyky. Niektoré africké jazyky sú zasa polysyntetické a jediné slovo sa v slovenčine (príp. v inom európskom jazyku) môže rovnať celej vete.

Zverejnené v auguste 1999.

Africké jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africke-jazyky