Africká rozvojová banka

Text hesla

Africká rozvojová banka, angl. African Development Bank, AfDB, ADB, fr. Banque africaine de développement, BAD — medzinárodná vládna organizácia, peňažná a úverová inštitúcia so sídlom v Abidžane (Pobrežie Slonoviny); založená 1963 z iniciatívy Hospodárskej komisie OSN pre Afriku. Financuje investičné projekty členských štátov podporujúce ich hospodársky a sociálny rozvoj, spolupracuje s finančnými ústavmi v členských krajinách i s významnými organizáciami OSN. V súčasnosti (2017) má AfDB 54 afrických a 27 mimoafrických členských štátov. Hlavným orgánom banky je Zbor guvernérov zložený zo zástupcov každej členskej krajiny, vedie ju Zbor riaditeľov z občanov členských štátov. R. 1972 banka iniciovala vznik Afrického rozvojového fondu (African Development Fund, AFD) a 1976 Nigérijského trastového (poručníckeho) fondu (Nigeria Trust Fund, NTF), čím vznikla Skupina Africkej rozvojovej banky (African Development Bank Group).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. novembra 2017.

Africká rozvojová banka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africka-rozvojova-banka