Africká komisia pre ľudské a občianske práva

Text hesla

Africká komisia pre ľudské a občianske práva, angl. African Commission on Human and Peoples’ Rights, ACHPR — inštitúcia založená 1981 v Banjule, v činnosti od 1986. Jej činnosť vychádza z princípov Africkej charty o ľudských a občianskych právach prijatej 1981 na pôde Organizácie africkej jednoty (OAJ; 2002 pretvorená na Africkú úniu) a platnej od 1986 po jej ratifikovaní väčšinou členských krajín.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. novembra 2017.

Africká komisia pre ľudské a občianske práva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africka-komisia-pre-ludske-obcianske-prava