Africká, karibská a tichomorská skupina štátov

Text hesla

Africká, karibská a tichomorská skupina štátov, angl. African, Caribbean and Pacific Group of States, aj krajiny ACP, nem. AKP-Staaten, AKP štáty — zoskupenie 79 krajín (2018; 48 afrických, 16 karibských a 15 tichomorských) so sídlom v Bruseli. Založené 1975 signatárskymi štátmi (46) prvého dohovoru z Lomé. Jeho cieľom je redukovať chudobu v členských štátoch podporovaním ich trvalo udržateľného rozvoja a ich začlenením do globálnej ekonomiky a koordinovať aktivity členských štátov vo vzťahu k Európskej únii.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. marca 2018.

Africká, karibská a tichomorská skupina štátov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africka-karibska-tichomorska-skupina-statov