Africká doska

Text hesla

Africká doskageol. jedna zo základných stavebných jednotiek litosféry, veľká litosférická doska, ktorej hranice nie sú totožné s hranicami afrického kontinentu. Africký kontinent je do Africkej dosky vrastený. Od Eurázijskej dosky je Africká doska oddelená na severe mladými horskými pásmami, na severovýchode riftovou zónou. Na západe ju ohraničuje Stredoatlantický chrbát, na juhu a na východe oceánske chrbty a riftové zóny.

Zverejnené v auguste 1999.

Africká doska [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africka-doska