Africanthropus njarasensis

Text hesla

Africanthropus njarasensis [-kantro- -zis], afrikantrop — archaická forma rodu Homo zaraďovaná do druhu Homo heidelbergensis. R. 1935 – 38 boli na vých. brehu jazera Eyasi (pôvodne Njarasa) v Tanzánii nájdené mozgové časti lebiek a zlomky tváre troch jedincov spolu s kamennými artefaktmi jadrového typu. Vek nálezov sa odhaduje na približne 100-tis. rokov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. decembra 2017.

Africanthropus njarasensis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africanthropus-njarasensis