afrázia

Text hesla

afrázia [gr.] — neschopnosť prejaviť sa rečou adekvátne danej situácii, občasná chorobná strata reči.

Zverejnené v auguste 1999.

Afrázia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afrazia