AFP

Text hesla

AFP, fr. Agence France-Presse — francúzska spravodajská agentúra so sídlom v Paríži založená 1944. Ako nástupkyňa Agence Havas, založenej 1835, je najstaršou svetovou spravodajskou agentúrou. Vyvíja činnosť podľa zákona, ktorý 1957 schválil francúzsky parlament a ktorý jej zaručuje nezávislosť a nestrannosť. V súčasnosti tretia najväčšia tlačová agentúra na svete (po AP a Reuters). Má 4 regionálne centrá (Washington, Hongkong, Nikózia, Montevideo) a 201 pobočiek v 151 štátoch sveta, disponuje jednou z najhustejších sietí korešpondentov na svete. Denne vydáva 5 000 správ, 3 000 fotografií a 250 videí, ktoré v 6 jazykoch (vo francúzskom, v anglickom, nemeckom, španielskom, portugalskom, arabskom) distribuuje 4 827 mediálnym i nemediálnym odberateľom po celom svete. Ponúka všeobecný spravodajský servis a špecializované služby.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. novembra 2017.

AFP [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afp