afokálna sústava

Text hesla

afokálna sústava — sústava optických prvkov (napr. šošoviek), ktorá transformuje vstupujúci rovnobežný zväzok svetelných lúčov na iný rovnobežný zväzok. Jej ohnisková vzdialenosť je teda nekonečne veľká. Typickou afokálnou sústavou je jednoduchý ďalekohľad zložený z dvoch šošoviek umiestnených tak, aby sa ich ohniská nachádzali v tom istom bode. Optické zväčšenie takejto afokálnej sústavy je definované pomerom ohniskových vzdialeností šošoviek \(f_1/f_2\), kde \(f_1\) je ohnisková vzdialenosť vstupnej šošovky (objektívu) a \(f_2\) ohnisková vzdialenosť výstupnej šošovky (okulára).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. decembra 2017.

Afokálna sústava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afokalna-sustava