afix

Text hesla

afix [lat.] — odvodzovacia morféma pripájaná ku koreňu slova na rozličných miestach. Podľa polohy sa afixy delia na prefixy, infixy a sufixy. Napr. v slove výrobný, ktoré sa skladá z 3 morfém, je - prefix, -rob- koreň a - sufix. V slove hanblivý je -l- infix.

Zverejnené v auguste 1999.

Afix [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afix