afiliácia

Text hesla

afiliácia [lat.] —

1. psychol. vytvorenie, pretrvávanie a obnovovanie kladného citového vzťahu k inej osobe. V ranom detstve je základom emočného vývinu jednotlivca. V psychológii osobnosti jedna z faktorových vlastností. Opak: hostilita;

2. ekon. → afilácia.

Zverejnené v auguste 1999.

Afiliácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afiliacia