Afar

Text hesla

Afar — antropologicky významná oblasť vo východnej Etiópii v oblasti Afarskej panvy s paleoantropologickými nálezmi v náleziskách Hadar (Australopithecus afarensis) a Stredný Awaš (Middle Awash; Australopithecus afarensis, Ardipithecus ramidus, Homo erectus) v doline dolného a stredného toku rieky Awaš, ako aj pri meste Diré Dawa (raný predstaviteľ Homo sapiens pôvodne pokladaný za neandertálca).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 16. novembra 2017.

Afar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afar